Post Tagged with: "Jon Bing"

London 2084, Jon Bing and Tor Åge Bringsværd

År 2084: Havnivået har steget og satt byer og land delvis under vann. Ozonlaget er tynt, dyrelivet er nesten utryddet, og ny teknologi og et formidabelt offentlig overvåkningssystem har skapt en radikalt annerledes hverdag.En vanlig grå aprildag i Oslo får privatetterforsker Robert Altermann en overraskende ny sak i fanget: I […]

Read More